Kdo jsme


Advokátní kancelář Nielsen Legal (do r. 2019 Nielsen Meinl) poskytuje klientům komplexní právní podporu v oblasti obchodního, občanského a správního práva. Zaměřuje se zejména na veškeré aspekty internetového práva, IT a médií, korporátní struktury a obchodní transakce.

Naší filosofií je fungovat jako partner – nenabízíme klientům jen právní služby, ale právně i obchodně funkční řešení jejich potřeb, ať už z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. Rádi se nad zadáním klienta zamýšlíme, navrhujeme varianty postupu a pomáháme vybrat ty nejlepší. Přitom využíváme zkušeností z předchozích projektů i nové trendy v oborech, na které se zaměřujeme.


Více o nás

Naše služby

Právní služby poskytujeme v celém rozsahu práva. Naše hlavní přidaná hodnota spočívá v oborech, v nichž máme nejbohatší zkušenosti a nejpropracovanější know-how.

Náš team

Naši lidé pracují jako jeden tým. Spoléháme na vzájemnou spolupráci, zastupitelnost, kombinaci zkušeností, ale i diskusi nad různými úhly pohledu

JUDr. Tomáš Nielsen

Partner

Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu.

Účastnil se mimo jiné řady projektů implementace informačních systémů pro velké banky a výrobní společnosti, zastupoval klienty ve sporech v oblasti IT a poskytoval poradenství i v oblasti regulace (vztahy k ČTÚ, RRTV apod.). Má zkušenosti také v oblasti finančních transakcí, věnuje se mimo jiné otázkám mezinárodního platebního styku ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).

Tomáš Nielsen je laureátem ceny Právník roku v oblasti IT za rok 2019 a Výroční ceny České asociace elektronických komunikací za rok 2014. V minulosti působil jako šéfredaktor odborného časopisu Technologies & Prosperity, ředitel rozvoje podnikatelské sítě IT podnikatelů TUESDAY Business Network (dříve First Tuesday), následně jako právník a posléze partner mezinárodní advokátní kanceláře Rowan Legal. Přednáší telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva kultury SR pro novelu autorského zákona.

Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer, 2011), Práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana (European Commission - Enterprise and Industry, 2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009) a dalších.

Co o nás říkají