Účinnost nařízení DORA se blíží. Změny zasáhnou finanční instituce i jejich poskytovatele služeb ICT

Nielsen Legal Novinky z trhu, Služby, Uncategorized

Již 27. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně dalších nařízení, zkráceně označované jako DORA (Digital Operational Resilience Act, tedy předpis o digitální provozní odolnosti). Použitelné (tedy účinné) by mělo být od 17. ledna 2025.  Jde o nařízení, které zavádí nové požadavky pro budování, udržování a provozování informačních systémů …

Jak se bránit pomluvě v médiích?

Nielsen Legal Novinky z trhu, Uncategorized

Každý má právo bránit se proti nepravdivým nebo zkreslujícím informacím, které o něm zveřejní média. Jak ale takový spor o ochranu osobnosti v praxi probíhá? Spory o ochranu osobnosti mají řadu specifik, která jsou pro laiky často nesrozumitelná. Jak tedy postupovat, pokud o Vás nějaké médium zveřejní informace, jež se Vás dotýkají? Nezapomínejte na právo na odpověď Tiskový zákon i zákon o provozování televizního a rozhlasového vysílání upravuje …

Firmy mají nárok na covidové kompenzace, potvrdil Nejvyšší soud

Nielsen Legal Novinky z trhu, Uncategorized

Nejvyšší soud nám v lednu doručil rozsudek, v němž potvrdil, že podnikatelé, jimž vláda od března 2020 zavřela provozovny s odkazem na krizový stav, mají právo domáhat se náhrady škody podle krizového zákona. Odmítl tak účelový výklad § 36 krizového zákona ze strany Ministerstva vnitra. Podle něj by nárok na náhradu měl pouze ten, komu škoda vznikla při výkonu krizového opatření, navíc by měla …