Firmy mají nárok na covidové kompenzace, potvrdil Nejvyšší soud

Nielsen Legal Novinky z trhu, Uncategorized

Nejvyšší soud nám v lednu doručil rozsudek, v němž potvrdil, že podnikatelé, jimž vláda od března 2020 zavřela provozovny s odkazem na krizový stav, mají právo domáhat se náhrady škody podle krizového zákona. Odmítl tak účelový výklad § 36 krizového zákona ze strany Ministerstva vnitra. Podle něj by nárok na náhradu měl pouze ten, komu škoda vznikla při výkonu krizového opatření, navíc by měla …