Účinnost nařízení DORA se blíží. Změny zasáhnou finanční instituce i jejich poskytovatele služeb ICT

Nielsen Legal Novinky z trhu, Služby, Uncategorized

Již 27. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně dalších nařízení, zkráceně označované jako DORA (Digital Operational Resilience Act, tedy předpis o digitální provozní odolnosti). Použitelné (tedy účinné) by mělo být od 17. ledna 2025.  Jde o nařízení, které zavádí nové požadavky pro budování, udržování a provozování informačních systémů …

Jak se bránit pomluvě v médiích?

Nielsen Legal Novinky z trhu, Uncategorized

Každý má právo bránit se proti nepravdivým nebo zkreslujícím informacím, které o něm zveřejní média. Jak ale takový spor o ochranu osobnosti v praxi probíhá? Spory o ochranu osobnosti mají řadu specifik, která jsou pro laiky často nesrozumitelná. Jak tedy postupovat, pokud o Vás nějaké médium zveřejní informace, jež se Vás dotýkají? Nezapomínejte na právo na odpověď Tiskový zákon i zákon o provozování televizního a rozhlasového vysílání upravuje …

Firmy mají nárok na covidové kompenzace, potvrdil Nejvyšší soud

Nielsen Legal Novinky z trhu, Uncategorized

Nejvyšší soud nám v lednu doručil rozsudek, v němž potvrdil, že podnikatelé, jimž vláda od března 2020 zavřela provozovny s odkazem na krizový stav, mají právo domáhat se náhrady škody podle krizového zákona. Odmítl tak účelový výklad § 36 krizového zákona ze strany Ministerstva vnitra. Podle něj by nárok na náhradu měl pouze ten, komu škoda vznikla při výkonu krizového opatření, navíc by měla …

Evropská unie k ochraně osobních údajů v aplikacích pro boj proti COVID-19

Nielsen Legal Novinky z trhu

Na konci dubna vydala Evropská unie pokyny k aplikacím podporujícím boj proti pandemii COVID-19 ve vztahu k ochraně osobních údajů (2020/C 124 I/01). Ačkoliv nejsou právně závazné, stanovují určitá základní východiska zejména pro vývojáře tzv. dobrovolných aplikací určených pro boj proti pandemii COVID-19, které: • poskytují přesné informace o pandemii COVID-19, nebo • poskytují dotazníky pro sebehodnocení a pokyny pro jednotlivce (funkce vyhodnocování příznaků), nebo …

V souvislosti s vládním programem Antivirus očekáváme spory o náhradu škody

Nielsen Legal Novinky z trhu

Program Antivirus má firmám pomoci zvládnout vládou nařízené uzavření nebo omezení provozoven. Kompenzovat jim má ale jen část nákladů spojených s tímto omezením: 80 procent z náhrady mzdy pro zaměstnance u těch firem, které musely ukončit nebo omezit provoz kvůli karanténě, a 60 procent u těch, které nemohly fungovat například z důvodu nedostatku surovin či poklesu poptávky. V obou případech je ještě stanovena horní mez – nejvýše 39, …

Tomáš Nielsen k odvolání šéfa Rady ČTÚ

Nielsen Legal Novinky z trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu nezvládlo odvolat šéfa rady ČTÚ tak, jak to požaduje zákon. Chyby mohou být do budoucna důvodem, který může umožnit rozhodování Rady napadnout. Pro server lupa.cz se k tomu obsáhle vyjádřil Tomáš Nielsen: „Lupě tento výklad potvrdilo několik oslovených právníků. Například advokát Tomáš Nielsen, partner advokátní kanceláře Nielsen Legal, který se specializuje na právo v IT a telekomunikacích, říká: „Podle mého názoru v tomto případě …