Účinnost nařízení DORA se blíží. Změny zasáhnou finanční instituce i jejich poskytovatele služeb ICT

Nielsen Legal Novinky z trhu, Služby, Uncategorized

Již 27. prosince 2022 bylo v Úředním věstníku zveřejněno nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně dalších nařízení, zkráceně označované jako DORA (Digital Operational Resilience Act, tedy předpis o digitální provozní odolnosti). Použitelné (tedy účinné) by mělo být od 17. ledna 2025.  Jde o nařízení, které zavádí nové požadavky pro budování, udržování a provozování informačních systémů …