Kontakt


Nielsen Legal, advokátní kancelář, s. r. o.

+420 725 749 954
Fax: +420 270 004 939
info@nielsenlegal.cz
Identifikátor datové schránky: fvkxfzm

  Malá Štěpánská 3, 120 00 Praha 2

IČO: 247 93 345
DIČ: CZ24793345

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4241180389/0800
IBAN: CZ17 0800 0000 0042 4118 0389
SWIFT: GIBACZPX

číslo účtu (EURO): 1961423293/0800
IBAN: CZ95 0800 0000 0019 6142 3293
SWIFT: GIBACZPX

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174728.