Lidé v Nielsen LegalJUDr. Tomáš Nielsen

Partner


tnielsen@nielsenlegal.cz
(+420) 602 463 507

Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu.

Účastnil se mimo jiné řady projektů implementace informačních systémů pro velké banky a výrobní společnosti, zastupoval klienty ve sporech v oblasti IT a poskytoval poradenství i v oblasti regulace (vztahy k ČTÚ, RRTV apod.). Má zkušenosti také v oblasti finančních transakcí, věnuje se mimo jiné otázkám mezinárodního platebního styku ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).


Mgr. Jan Přibyl

Právník


jpribyl@nielsenlegal.cz
(+420) 725 544 118

Jan Přibyl se věnuje problematice obchodních smluv v  soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích. Zabývá se též problematikou regulace v oblasti finančního práva a v oblasti práva obchodních korporací. Působí rovněž v oblasti sporné agendy, ať již na úrovni mimosoudního nebo soudního řešení sporů (včetně rozhodčího řízení). Podrobně se věnoval problematice obchodních závodů a dispozic s nimi. Aktivně se zajímá také o problematiku spolkového práva.


Mgr. Tomáš Strakatý

Právník


tstrakaty@nielsenlegal.cz
(+420) 720 997 650

Tomáš Strakatý se zaměřuje na obchodní závazkové právo, jímž se podrobně zabýval již v průběhu svých studiích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ta dokončil v roce 2018 obhájením závěrečné diplomové práce na téma „Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele“. V naší kanceláři se kromě dalších oborů obchodního práva věnuje především právu občanskému, pracovnímu a správnímu. Tomáš Strakatý se při své činnosti taktéž aktivně angažuje v pro bono projektech naší kanceláře.


Mgr. Jiřina Šímová

Právník


jsimova@nielsenlegal.cz
(+420) 722 917 152

Jiřina Šímová dokončila v roce 2019 svá studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během svých studií absolvovala praxi u českých okresních soudů na občanskoprávním i trestněprávním úseku. V advokátní kanceláři Nielsen Legal působí již od svých studií, předtím pracovala v  advokátní kanceláři poskytující služby zejména v oblasti občanského práva, práva nemovitostí a obchodního práva.


JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Of counsel


thoracek@nielsenlegal.cz
(+420) 774 008 018

Tomáš Horáček se specializuje zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. V současné době působí jako ředitel Mezioborového centra rozvoje právních dovedností PF UK, vykonává rovněž funkci kvestora Univerzity Karlovy.


Alžběta Zdeňková

Asistentka


azdenkova@nielsenlegal.cz
(+420) 724 759 356