O nás

Advokátní kancelář Nielsen Legal nabízí obchodním společnostem i fyzickým osobám pevné zázemí v jejich právních záležitostech.. Poskytuje služby v oblasti obchodního, občanskéhosprávního práva.

Budujeme tým specializovaných právníků, jehož úkolem je poskytnout klientům skutečnou podporu v řešení právních a regulačních aspektů jejich činnosti. Právě specializace nám umožňuje nabídnout zkušenosti a znalosti nejen právní, ale i v daném oboru. Jde zejména o smluvní právo obchodní, práva související s novými technologiemi, médii a telekomunikacemi a právní ochranu duševního vlastnictví (autorských práv, domén, know-how a obchodního tajemství, ochranných známek apod.), farmaceutické právo a právo související s poskytováním služeb ve zdravotnictví.

Zaměřujeme se na regiony České republiky a Slovenska, prostřednictvím lokálních partnerů jsme dále schopni zajistit právní poradenství i v dalších zemích světa.

Sledujeme vývoj v oblasti práva a regulace a proaktivně připravujeme klienty na možné legislativní změny ovlivňující jejich podnikání.

Respektujeme právo a své klienty - nikdy se nespoléháme jen na své znalosti, ale vždy se vracíme k pramenům, analyzujeme je, sledujeme vývoj právní teorie i rozhodovací praxe. Máme velký respekt k našim klientům, jejichž důvěra a spokojenost jsou pro nás znakem, že poskytujeme služby skutečně profesionálně.

Klienti jsou a vždy budou největším zdrojem naší inspirace.

Image