Reference

Frank Vrabel
Jednatel Semantic Visions, s.r.o., poskytovatele služeb v oblasti analýzy dat,
provozovatele vyspělého Open Source Intelligence (OSINT) systému
„S Tomášem a jeho týmem průběžně řešíme právní otázky z mnoha oblastí. Ať již jde o interní korporátní věci, GDPR a ochranu dat, nebo o čistě IT a internetové věci, oceňuji především velmi osobní přístup, rychlé reakce a zejména rychlé chápání skutečných obchodních potřeb.“
Petra Glosr Cvrkalová
Ředitelka Nadačního fondu Vrba na pomoc ovdovělým rodinám
„S kanceláří Nielsen Legal spolupracujeme na bázi Pro Bono partnerství při řešení právních problémů našich klientek a klientů, kteří se ocitli v tíživé životní situaci po smrti svého partnera. Vážím si této spolupráce, protože naše téma stojí trochu mimo obecný zájem, ačkoliv jde o téma, které se dotýká obrovské spousty rodin a, bohužel, může se snadno dotknout téměř každého z nás. Česká republika přitom věnuje této oblasti zatím jen velice málo zájmu a energie. O to více jsem ráda, že se najdou firmy i lidé, kteří nám v naší práci pomáhají.“
Miloš Tkáčik
Zakladatel a jednatel Principal engineering s.r.o., poskytovatele IT a telco služeb pro banky a další korporátní klienty
„S Tomášem Nielsenem spolupracujeme již mnoho let takřka ve všech oblastech našeho podnikání. Od korporátních věcí, až po tvorbu složitých smluvních konstrukcí s našimi klienty. Pomáhal a pomáhá nám při správném nastavení vztahů při poskytování bodyshoppingových služeb, cloudových řešení i vytváření software na míru našim zákazníkům. Společně jsme připravili přechod naší společnosti do stavu GDPR-compliance, řešíme i další regulační a právní otázky, jakými je například AML, ochrana software, know-how i dalšího duševního vlastnictví, licenční politika apod. Vedle odbornosti a schopnosti hledat business-friendly řešení si vážím i osobního přístupu, díky němuž fungujeme už dlouho nejen na bázi profesionálního partnerství, ale i osobního přátelství.“
Michal Bláha
Zakladatel projektu Hlídač státu
„S Tomášem Nielsenem spolupracuji zejména v oblasti ochrany osobních údajů a GDPR. Společně usilujeme o to, aby projekt Hlídač státu mohl i po účinnosti nového nařízení nadále plnit svou funkci veřejné kontroly veřejných institucí a jejich financování i jako prevence před korupčním jednáním. Vážím si jeho odhodlání i zkušeností v oblasti GDPR a ochrany dat v online prostředí. Oceňuji také to, že kancelář Nielsen Legal dává přednost efektivním řešením před zdlouhavými spory.“
Jindřich Fornůsek
Spoluzakladatel a jednatel MOB-Bars s.r.o., dodavatele sofistikovaných mobilních ochranných bariér
„S advokátní kanceláří Nielsen Legal spolupracujeme od samotného vzniku naší společnosti. Tomáš Nielsen a jeho tým nám pomáhal se založením společnosti i s nastavením právních vztahů v oblasti transferu technologie z akademické sféry do sféry podnikatelské. Společně jsme vytvořili systém ochrany práv duševního vlastnictví naší společnosti i smluvní uspořádání s našimi dodavateli a dalšími obchodními partnery. Partnerství s kanceláří Nielsen Legal považuji za významné i při dalším rozvoji našeho podnikání, ať již jde o hledání efektivních obchodních modelů spolupráce, ochranu našeho know-how a dalšího intelektuálního vlastnictví nebo o správné nastavení korporátních vztahů apod.“
Martin Kasa
Spolumajitel Pilulka Lékárny a.s., digitální společnosti operující na trhu CEE v oblasti lékárenství a zdravotních služeb
„S Tomášem Nielsenem úspěšně spolupracujeme zejména v právní oblasti našich zahraničních aktivit. Pomáhá nám s nastavením vztahů s partnery, v oblasti ochrany našich investic i vytvoření tomu odpovídajícího smluvního uspořádání. Oceňuji naši spolupráci zejména při jednáních s partnery a hledání vhodného právního a business modelu spolupráce.“
Radek Šitera
Zakladatel Valuo Technologies s.r.o., provozovatele portálu o nemovitostech valuo.cz
„S kanceláří Nielsen Legal spolupracujeme od samotného vzniku naší firmy. Pomáhá nám v nastavení našeho businessu i jeho rozvoji. V tomto směru si vážím zejména zkušeností Tomáše Nielsena a jeho spolupracovníků v oblasti korporátního práva, ochrany autorských práv a duševního vlastnictví obecně, jakož i online businessu jako takového.“
Tomáš Kačena
Jednatel Extra Online Media s.r.o., provozovatele portálu eXtra.cz
„S Tomášem Nielsenem a jeho týmem spolupracujeme na rozvoji našeho portálu už několik let. Kancelář Nielsen Legal nám pomáhá v interních otázkách i ve věcech týkajících se ochrany osobnosti a podobně. Oceňuji zejména jejich celkovou orientaci v oblasti online médií i to, že umějí hledat a prosazovat rychlá a efektivní řešení.“
Dalibor a Milan Šípkovi
Pokračovatelé v péči o dílo Bořka Šípka
„Tomáš Nielsen a jeho tým nám pomáhají s řešením různých právních otázek, od interních a obchodních záležitostí až po ochranu duševního vlastnictví a korporátní věci. Naši spolupráci považujeme za partnerství, na kterém si ceníme osobního přístupu, moderního způsobu práce a nápaditosti řešení. Rovněž si vážíme odborných znalostí kanceláře Nielsen Legal, které jsou pro nás známkou silné podpory, a to jak v rovině pracovní, tak osobní.“
Jess Julin Ibsen
Ředitel společnosti Itadel A/S, uznávaného poskytovatele IT služeb na mezinárodní úrovni
„Tomáš Nielsen nám pomáhal se zakládáním pobočky v České republice a sestavováním některých velmi důležitých smluv a obchodních podmínek. Oceňuji jeho znalosti a zkušenosti v oblasti práva obchodních korporací a informačních technologií, i vlastní a týmové know-how v dalších oblastech jako např. transakce s nemovitostmi, ochrana osobních údajů apod., tedy v oblastech, ve kterých jsme doposud spolupracovali. Kancelář Nielsen Legal považuji pro nás v oblasti práva za velmi důležitého partnera.“
Vít Bělohradský
Jednatel FRMOL s.r.o., uznávané produkční společnosti, za níž stojí projekty
jako jsou dokumentární série České televize „Na cestě“, „Národní klenoty“ a další
„S Tomášem spolupracuji již téměř rok. Pomáhá nám při realizaci různých filmových či televizních projektů, zejména v otázkách koprodukčních smluv a vypořádání autorských práv souvisejících s filmovou tvorbou. Vyhovuje mi zejména rychlost reakce, schopnost hledat věcná a někdy i nestandardní řešení i velice osobní přístup.“
Petr Koutný
Jednatel Banking Software Company s.r.o., poskytovatele komplexních IT řešení pro banky a další korporátní klienty
„S Tomášem Nielsenem spolupracuji již mnoho let. Pomáhá nám takřka ve všech oblastech práva, které se nás dotýkají. Ať již jde o vytváření systému vzorových smluv pro naše klienty, ochranu licencí a software, řešení případných sporů či interních záležitostí, jakými byl například rozsáhlý projekt stěhování do nových prostor, investice do zahraničních projektů a podobně. Mám zkušenosti s řadou jiných právníků – v případě Tomáše a jeho kanceláře považuji za hlavní devizu nejen znalost tématiky, ale hlavně schopnost hledat businessová řešení, předcházet sporům, případně je řešit v maximální možné míře win-win dohodou. Oceňuji také jeho velice osobní přístup ke spolupráci a rozvoji dlouhodobých vztahů s klienty.“
Zdeněk Vaníček
čestný předseda zapsaného spolku Česká asociace elektronických komunikací

„S JUDr. Tomášem Nielsenem dlouhodobě spolupracujeme jednak v rámci aktivit odborné asociace elektronických komunikací (pravidelná účast na konferencích, seminářích a projektech v oblasti regulace apod. v letech 1999 - 2019), jednak v rámci společného akademického působení na ČVUT a UK. Připravili jsme společně opakované vydání komentáře k zákonu o elektronických komunikacích a vedli specializovaný seminář o telekomunikacích v rámci výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. JUDr. Tomáše Nielsena proto mohu doporučit jako jednoho z předních a uznávaných expertů v oblasti práva ICT s opravdu rozsáhlými tuzemskými a mezinárodními zkušenostmi v oborech informačních technologií, telekomunikací, autorského a mediálního práva.“