Reference

Petra Glosr Cvrkalová
Ředitelka Nadačního fondu Vrba na pomoc ovdovělým rodinám
„S kanceláří Nielsen Legal spolupracujeme na bázi Pro Bono partnerství při řešení právních problémů našich klientek a klientů, kteří se ocitli v tíživé životní situaci po smrti svého partnera. Vážím si této spolupráce, protože naše téma stojí trochu mimo obecný zájem, ačkoliv jde o téma, které se dotýká obrovské spousty rodin a, bohužel, může se snadno dotknout téměř každého z nás. Česká republika přitom věnuje této oblasti zatím jen velice málo zájmu a energie. O to více jsem ráda, že se najdou firmy i lidé, kteří nám v naší práci pomáhají.“
Miloš Tkáčik
Zakladatel a jednatel Principal engineering s.r.o., poskytovatele IT a telco služeb pro banky a další korporátní klienty
„S Tomášem Nielsenem spolupracujeme již mnoho let takřka ve všech oblastech našeho podnikání. Od korporátních věcí, až po tvorbu složitých smluvních konstrukcí s našimi klienty. Pomáhal a pomáhá nám při správném nastavení vztahů při poskytování bodyshoppingových služeb, cloudových řešení i vytváření software na míru našim zákazníkům. Společně jsme připravili přechod naší společnosti do stavu GDPR-compliance, řešíme i další regulační a právní otázky, jakými je například AML, ochrana software, know-how i dalšího duševního vlastnictví, licenční politika apod. Vedle odbornosti a schopnosti hledat business-friendly řešení si vážím i osobního přístupu, díky němuž fungujeme už dlouho nejen na bázi profesionálního partnerství, ale i osobního přátelství.“
Jindřich Fornůsek
Spoluzakladatel a jednatel MOB-Bars s.r.o., dodavatele sofistikovaných mobilních ochranných bariér
„S advokátní kanceláří Nielsen Legal spolupracujeme od samotného vzniku naší společnosti. Tomáš Nielsen a jeho tým nám pomáhal se založením společnosti i s nastavením právních vztahů v oblasti transferu technologie z akademické sféry do sféry podnikatelské. Společně jsme vytvořili systém ochrany práv duševního vlastnictví naší společnosti i smluvní uspořádání s našimi dodavateli a dalšími obchodními partnery. Partnerství s kanceláří Nielsen Legal považuji za významné i při dalším rozvoji našeho podnikání, ať již jde o hledání efektivních obchodních modelů spolupráce, ochranu našeho know-how a dalšího intelektuálního vlastnictví nebo o správné nastavení korporátních vztahů apod.“
Martin Kasa
Spolumajitel Pilulka Lékárny a.s., digitální společnosti operující na trhu CEE v oblasti lékárenství a zdravotních služeb
„S Tomášem Nielsenem úspěšně spolupracujeme zejména v právní oblasti našich zahraničních aktivit. Pomáhá nám s nastavením vztahů s partnery, v oblasti ochrany našich investic i vytvoření tomu odpovídajícího smluvního uspořádání. Oceňuji naši spolupráci zejména při jednáních s partnery a hledání vhodného právního a business modelu spolupráce.“
Radek Šitera
Zakladatel Valuo Technologies s.r.o., provozovatele portálu o nemovitostech valuo.cz
„S kanceláří Nielsen Legal spolupracujeme od samotného vzniku naší firmy. Pomáhá nám v nastavení našeho businessu i jeho rozvoji. V tomto směru si vážím zejména zkušeností Tomáše Nielsena a jeho spolupracovníků v oblasti korporátního práva, ochrany autorských práv a duševního vlastnictví obecně, jakož i online businessu jako takového.“
Tomáš Kačena
Jednatel Extra Online Media s.r.o., provozovatele portálu eXtra.cz
„S Tomášem Nielsenem a jeho týmem spolupracujeme na rozvoji našeho portálu už několik let. Kancelář Nielsen Legal nám pomáhá v interních otázkách i ve věcech týkajících se ochrany osobnosti a podobně. Oceňuji zejména jejich celkovou orientaci v oblasti online médií i to, že umějí hledat a prosazovat rychlá a efektivní řešení.“
Dalibor a Milan Šípkovi
Pokračovatelé v péči o dílo Bořka Šípka
„Tomáš Nielsen a jeho tým nám pomáhají s řešením různých právních otázek, od interních a obchodních záležitostí až po ochranu duševního vlastnictví a korporátní věci. Naši spolupráci považujeme za partnerství, na kterém si ceníme osobního přístupu, moderního způsobu práce a nápaditosti řešení. Rovněž si vážíme odborných znalostí kanceláře Nielsen Legal, které jsou pro nás známkou silné podpory, a to jak v rovině pracovní, tak osobní.“
Jess Julin Ibsen
Ředitel společnosti Itadel A/S, uznávaného poskytovatele IT služeb na mezinárodní úrovni
„Tomáš Nielsen nám pomáhal se zakládáním pobočky v České republice a sestavováním některých velmi důležitých smluv a obchodních podmínek. Oceňuji jeho znalosti a zkušenosti v oblasti práva obchodních korporací a informačních technologií, i vlastní a týmové know-how v dalších oblastech jako např. transakce s nemovitostmi, ochrana osobních údajů apod., tedy v oblastech, ve kterých jsme doposud spolupracovali. Kancelář Nielsen Legal považuji pro nás v oblasti práva za velmi důležitého partnera.“
Vít Bělohradský
Jednatel FRMOL s.r.o., uznávané produkční společnosti, za níž stojí projekty
jako jsou dokumentární série České televize „Na cestě“, „Národní klenoty“ a další
„S Tomášem spolupracuji již téměř rok. Pomáhá nám při realizaci různých filmových či televizních projektů, zejména v otázkách koprodukčních smluv a vypořádání autorských práv souvisejících s filmovou tvorbou. Vyhovuje mi zejména rychlost reakce, schopnost hledat věcná a někdy i nestandardní řešení i velice osobní přístup.“
Petr Koutný
Jednatel Banking Software Company s.r.o., poskytovatele komplexních IT řešení pro banky a další korporátní klienty
„S Tomášem Nielsenem spolupracuji již mnoho let. Pomáhá nám takřka ve všech oblastech práva, které se nás dotýkají. Ať již jde o vytváření systému vzorových smluv pro naše klienty, ochranu licencí a software, řešení případných sporů či interních záležitostí, jakými byl například rozsáhlý projekt stěhování do nových prostor, investice do zahraničních projektů a podobně. Mám zkušenosti s řadou jiných právníků – v případě Tomáše a jeho kanceláře považuji za hlavní devizu nejen znalost tématiky, ale hlavně schopnost hledat businessová řešení, předcházet sporům, případně je řešit v maximální možné míře win-win dohodou. Oceňuji také jeho velice osobní přístup ke spolupráci a rozvoji dlouhodobých vztahů s klienty.“
Zdeněk Vaníček
čestný předseda zapsaného spolku Česká asociace elektronických komunikací

„S JUDr. Tomášem Nielsenem dlouhodobě spolupracujeme jednak v rámci aktivit odborné asociace elektronických komunikací (pravidelná účast na konferencích, seminářích a projektech v oblasti regulace apod. v letech 1999 - 2019), jednak v rámci společného akademického působení na ČVUT a UK. Připravili jsme společně opakované vydání komentáře k zákonu o elektronických komunikacích a vedli specializovaný seminář o telekomunikacích v rámci výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. JUDr. Tomáše Nielsena proto mohu doporučit jako jednoho z předních a uznávaných expertů v oblasti práva ICT s opravdu rozsáhlými tuzemskými a mezinárodními zkušenostmi v oborech informačních technologií, telekomunikací, autorského a mediálního práva.“