Nové modely obchodní spolupráce, podpora start-upů

Nielsen Legal Služby

Sledujeme aktuální trendy na trhu IT. Proto věnujeme velkou pozornost projektům v oblasti Outsourcingu, Cloud Computingu, poskytování služeb založených na Virtualizaci apod. Všechny tyto obchodní modely vyžadují důkladnou přípravu, jejíž zanedbání může vést k problémům obchodním (nedodržení SLA, nejasná konstrukce sankcí, nejasné vymezení služeb apod.), ale i veřejnoprávním (porušení povinností při správě osobních údajů, porušení ochrany soukromí apod.).

V rámci řady projektů pomáháme start-upům při rozvoji jejich činnosti. Díky tomu máme zkušenosti i ze zcela nových oblastí, jakými je využití tzv. smart contracts, blockchain technologií či reálného využití tokenů (či kryptoměn jako takových) v podnikání, v obchodních transakcích a v investičních projektech.

> SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY (POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, SLA APOD.)
> OCHRANA DAT, ŘEŠENÍ OTÁZEK SPECIFICKÉ REGULACE
> PORADENSTVÍ V OBLASTI EFEKTIVNÍHO BUSINESS VYUŽITÍ BLOCKCHAINU, SMART CONTRACTS, TOKENŮ ČI KRYPTOMĚN
  • příprava či revize smluvní dokumentace, vč. informací o zpracování dat apod.
  • komplexní řešení v oblasti ochrany osobních údajů (zejm. v souvislosti s nařízením GDPR)
  • využití online metod identifikace účastníků smluvních vztahů (vč. aplikace nařízení eIDAS v praxi)
  • revize obchodních modelů s využitím blockchainu, tokenizace investic apod. v návaznosti na aktuální regulaci (ze strany ČNB, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalších institucí)