Online služby, ochrana dat a duševního vlastnictví

Nielsen Legal Služby

Poskytujeme právní poradenství subjektům, které poskytují služby v prostředí internetu. Máme mnohaleté zkušenosti z budování systému uzavírání smluv přes internet (vč. systému obchodních podmínek, formulářových smluv apod.) – řešíme přitom celý proces komplexně, od otázky platnosti smluvních ujednání, až po specifické oblasti ochrany osobních údajů, cookies apod. Dlouhodobě se zaměřujeme i na podporu start-upů, které teprve začínají nastavovat své systémy a potřebují vybudovat komplexní systém smluvních i dalších dokumentů a s nimi souvisejících procesů, které budou funkční v online prostředí, současně ale i pochopitelné pro případ soudních sporů.

Rozsáhlé know-how advokátní kanceláře Nielsen Legal v oblasti práv k duševnímu vlastnictví vychází ze skutečnosti, že její právníci řadu let spolupracují s podnikateli působícími v sektorech, které jsou na těchto právech absolutně závislí. Jde například o dodavatele informačních systémů a služeb, poskytovatele software (software housy), vydavatele periodického tisku či agentury poskytující monitoring médií apod.

> VZOROVÉ TERMS & CONDITIONS A UJEDNÁNÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
> PORADENSTVÍ PŘI NASTAVENÍ PROCESU KOMUNIKACE SE TŘETÍMI STRANAMI (UZAVÍRÁNÍ SMLUV, OCHRANA DAT APOD.)
> AUTORSKÉ PRÁVO
> DOMÉNY
> OCHRANA KNOW-HOW A DALŠÍCH STATKŮ
  • příprava vzorových smluvních dokumentů a další informací
  • pomoc při nastavení online procesů směrem ven i dovnitř společnosti
  • příprava licenčních smluv a dalších smluv mezi autory a zákazníky
  • převody práv souvisejících s autorským právem
  • nastavení pracovněprávních vztahů s ohledem na řešení autorských práv
  • mimosoudní i soudní řešení sporů z autorských práv