Řešení sporů

Nielsen Legal Služby

Odborná právní pomoc při řešení sporů z podnikání i jiných činností je často rozhodujícím kritériem úspěchu. Věnujeme se především prevenci vzniku sporů, a to již správným nastavením transakcí a s nimi souvisejících smluv. Před eskalací sporu k soudu dáváme vždy přednost mimosoudní dohodě coby výsledku jednání mezi stranami.

Není-li taková dohoda možná, pak nekompromisně hájíme oprávněné zájmy našich klientů před soudy, správními orgány i rozhodčími tribunály, a to na národní i mezinárodní úrovni. Cílem jakéhokoliv zvoleného prostředku k řešení sporů je co nejefektivněji a nejúsporněji dosáhnout požadovaného výsledku.

> MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
> MEDIACE, NEGOCIACE
> SOUDNÍ, SPRÁVNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
  • analýzy právního postavení stran a návrh strategie řešení sporu
  • účast na jednáních stran a zastupování klienta na těchto jednáních
  • příprava dohod o narovnání