Tomáš Nielsen k odvolání šéfa Rady ČTÚ

Nielsen Legal Novinky z trhu

Ministerstvo průmyslu a obchodu nezvládlo odvolat šéfa rady ČTÚ tak, jak to požaduje zákon. Chyby mohou být do budoucna důvodem, který může umožnit rozhodování Rady napadnout. Pro server lupa.cz se k tomu obsáhle vyjádřil Tomáš Nielsen:

„Lupě tento výklad potvrdilo několik oslovených právníků. Například advokát Tomáš Nielsen, partner advokátní kanceláře Nielsen Legal, který se specializuje na právo v IT a telekomunikacích, říká:

„Podle mého názoru v tomto případě nebyly dodrženy hned dva požadavky. Prvním je, že odvolání předsedy musí být spojeno i s jeho odvoláním z funkce člena Rady ČTÚ. Vzhledem k důvodům, pro které lze předsedu Rady odvolat, je to pochopitelné, protože při jejich naplnění je v zásadě nepřijatelné, aby setrvával v Radě dál, byť jen jako její prostý člen. Druhým je pak základní zásada jakéhokoliv rozhodnutí orgánu veřejné moci – zásada přezkoumatelnosti. Pokud usnesení vlády, zveřejněné v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, neobsahuje odůvodnění, nejenže tím dochází k porušení ustanovení § 107 odst. 7 ZEK, současně tím vzniká zásadní vada podobného rozhodnutí – a tou je právě jeho nepřezkoumatelnost. A i kdyby verze usnesení doručená přímo panu předsedovi odůvodnění obsahovala, je předmětné rozhodnutí nepřezkoumatelné, protože ve zveřejněné podobě odůvodnění chybí. Z těchto důvodů mám proto za to, že odvolání předsedy Rady proběhlo v rozporu se zákonem.“

Článek na serveru lupa.cz obsahuje v závěru nezkrácený komentář Tomáš Nielsena k tomuto kroku MPO.

https://www.lupa.cz/clanky/odvolani-sefa-rady-ctu-novaka-odporuje-zakonu-pochybne-je-tak-i-jmenovani-jeho-nastupkyne/